Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 4 van 32 Resultaten 451 - 600 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1643 De archieven der Hervormde Gemeente te Nieuw- en Sint-Joosland, 1650-1950 Grooten, J. 1976 Middelburg
2155 Jaarboek C.B.G. dl 55 diverse 2001 C.B.G. Den Haag
364 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1971 Zaltbommel
620 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
1132 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1388 Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo Abtei von ca. 800 (Clm.6333). Verhulst, A. 1971
1644 De archieven van de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg, 1614-1964 Mulder, A. 1976 Middelburg
2156 Jaarboek C.B.G. dl 56 diverse 2002 C.B.G. Den Haag
621 De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1133 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1389 Nehalennia, déesse germanigue ou celtigue? Laet, Sigfried J. de 1971
2157 Jaarboek C.B.G. dl 57 diverse 2002 C.B.G. Den Haag
3949 Legende van't verdronken land van Saeftinghe George Sponselee 0
622 De Volkswil Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1134 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1390 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voor-gelegd aan de sektie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van januari 1968 tot mei 1973 en publikaties daaruit voortgevloeid. (met addenda voor de vroegere jaren). 1973
1646 Archieven van de Hervormde Gemeete te rilland-Bath, 1791-1988, de Garnizoensgemeenten van Fort Lillo, 1732-1786 (1791) en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1786 (1791) Tramper, A.C. 0
2158 Jaarboek C.B.G. dl 58 diverse 2004 C.B.G. Den Haag
623 Het Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
879 Die Chronycke van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt. Beginnende van Adams tijden enz. tot den Jaere 1565 Peeter Verhagen 1565 Peeter verhagen Dordrecht
1135 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1391 Le Commerce colonial de la "nation flamande" à Cadix sous Charles II (ca. 1670-1700). Everaert., J. 1972
1647 Kaarten en tekeningen afkomstig van Trammaatschappijen in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden, 1886-1962 1992 Middelburg
2159 Jaarboek C.B.G. dl 59 diverse 2005 C.B.G. Den Haag
624 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie Dalsum, H.A. van 1912 Den Haag
1136 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1392 Une taxation d'esclaves à Majorgue en 1428 et la traite italienne. Verlinden, Charles 1972
1648 Kadastrale plans van Zeeland, 1812-1975 Wennekes, A.F. 0
1904 Nieuw Namen en Onze Lieve Vrouw van Hulsterloo, legende en historie Baar, J. de 1995
2160 Jaarboek C.B.G. dl 60 diverse 2006 C.B.G. Den Haag
625 Het einde van De Volkswil Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
1137 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1393 Romeinse rechtsterminologie in de merovingische tijd. Cessio: receptie of nieuw begrip? Geyter, J. de 1972
1649 Archief van de Société anonyme des tramways à vapeur de Flessingue-Middelbourg et extensions (1885) 1904-1928 (1929) Franken, A.F. 1988 Middelburg
2161 Jaarboek C.B.G. dl 61 diverse 2007 C.B.G. Den Haag
626 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
1138 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1394 Een Antwerpse Compagnie voor de levensmiddelenbevoorrading van het leger in de Nederlanden in de 16e eeuw. Soly, H. 1972
1650 Archieven van het Rijksloodswezen, 6e district, Monden van de Schelde (1808) 1835-1950 (1966) Zaaijer, Marcia 0
1906 De wandtapijten in het stadhuis van Maastricht Ysselsteijn, Dr.G.T. van 1972 Heerlen
2162 Jaarboek C.B.G. dl 62 diverse 2008 C.B.G. Den Haag
627 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
1139 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1395 La contribution de la Flandre et du Hainaut à la Troisième Croisade. Werveke, H. van 1972
1651 Het archief van de Econoom van de Franse militaire hospitalen in Middelburg en Veere, 1799-1814 Scherft, p. 1976 Middelburg
1907 Tijdsbeeld in steen Timmers, J.J.M. 1968 Heerlen
2163 Jaarboek C.B.G. dl 63 diverse 2009 C.B.G. Den Haag
3955 Omoogjes en Cornelenpootjes. De techniek van tuleborduren Blaas-Dhont, Ina 2008 Ina Blaas-Dhont onbekend
628 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
884 Fontes Egmundenses Opperman, O. 1933 Utrecht
1140 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1396 La proscription en Belgigue (1871-1880). Devreese, D.E. 1972
1652 Het archief van de Keurkamer der gouden en zilveren werken te Goes, 1807-1811 Scherft, P. 1976 Middelburg
1908 Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen Buyle, Marjan & A.Bergmans 1994 Brussel
2164 Jaarboek C.B.G. dl 64 diverse 2010 C.B.G. Den Haag
629 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
885 Overijsselse Plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-181, met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuws Fockema, Andreus, Mr. S.J. en Mr. W. Downer 1961 Utrecht
1141 Beschermde monumenten en de Rijksdienst voor Monumentenzorg 1976 Rijksdienst voor Monumentenzorg
1397 Post-Revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853). Eenoo, R. van 1972
1653 Archieven van de Gekwalificeerden tot de directie van de invordering of Regulateurs der belasting op het recht van successie, 1807-1818 Scherft, P. 1976 Middelburg
2165 Jaarboek C.B.G. dl 40 diverse 1986 C.B.G. Den Haag
374 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
630 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
1142 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1976 1976
1398 Notaires d'officialité dans le diocèse de Tournai au 13e siècle. Vleeschouwers-van Melkebeek, M. 1972
1654 Het archief van de Koninklijke zangvereniging 'Tot oefening en uitspanning', 1834-1954 en de daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1829-1973 1976 Middelburg
1910 Marc Mendelson, aquarellen en olieverfschilderijen 1977 Lens Fine Art Antwerpen
375 Fulgur Ardens. Christen of Farizeeër? Krarakterbeeld van een wolf in schaapskleren vppr stad- en tijdgenooten. 0
631 Zeeuws-Vlaanderen en de feiten die het heden beïnvloeden Dalsum, H.A. van 1919 Hulst
1143 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1977 1977
1399 Die Frühgeschichte der Stadt Gent. Verhulst, A. 1972
1655 Het archief van mr. Johan Christiaan Clement, 17e eeuw-1913 Scherft, P. 1976 Middelburg
1911 Cataloog tentoonstelling Reinhout Leonard Nolens 1977 Antwerpen
632 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding, een volksramp Dalsum, H.A. van 1927 z.p.
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
1144 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1978 1978
1400 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1656 Het archief van de Vaderlandsche Societeit te Middelburg, 1795-1800 Unger, W.S. 1976 Middelburg
1912 Moderne Slowaakse Schilderkunst 1975 Antwerpen
2168 De klok luidde ... Jansen Verplanke, J.C.P. 1992 C. Jansen Verplanke Vlaaringen
2680 Willem de Zwijger als pamflet in 1568 Schenk, M.G. 1968 Stichting IVIO
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
633 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding II Dalsum, H.A. van 1928 z.p.
1145 Bouwkundige termen. Woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis Haslinghuis, E.J. 1953 Utrecht
1401 De Brugse havens in de Middeleeuwen. Ryckaert, M. 1972
1657 Catalogus van de Historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1957 Middelburg
1913 Bundel artikelen aangeboden aan Alexis Petrovics, dir generaal van het Hongaars Museum voor Sch. Kunsten 1934 Budapest
1146 De Middeleeuwse stad Jappe Abberts, W. 0 Fibulareeks, nr. 6
1402 De economische betekenis van de zuidnederlandse brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek. Soly, H. 1973
1658 Ons vorstenhuis door de eeuwen Kerling, J.B. 1938 Kerling, J.B.J./Stockmans Antiquariaat Den Haag
1914 Aleedaagse dingen, Tijdschrift voor volkscultuur in Nederland 1991
3194 Nationale zangbundel voor Roomsch nederland 1917 Fed. R.K. Ver. Voor Volkszang Utrecht
1147 Middeleeuwse stadswallen en stadspoorten in de Lage Landen Janse, H. en Th. van Straalen 1975 Zaltbommel
1403 Les perturbations dans les relations commerciales anglo-flamandes entre 1379 et 1407. Causes de désaccord et raisons d'une réconciliation. Prevenier, W. 1973
1659 De Nederlandse Platina-Goud- en Zilvermerken vanaf 1813 Bossche, J.B.F. van de 1989 Rotterdam
1915 Brieven van Paulus 0
1148 Middeleeuwse Kastelen Reyen, E. van 1965 Fibulareeks, nr. 9
1404 De Sociale hiërarchie in de woningbouw. Antwerpen omstreeks 1834. Woningtoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw. Hannes-C. Lis, J. 1970
1660 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 1 Wallenburg, L. van 1986 Heemkundige Kring Walcheren
1916 Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 0
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
1149 Nederlandse vestingen Bruijn, C.A. de en H.R. Reinders 0 Fibulareeks, nr. 3
1661 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 2 Wallenburg, L. van 1988 Heemkundige Kring Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland Middelburg
1917 Kronyk van Deutekom en Saelhem 0
894 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr. J.A. en Mr. M.S. Pols 1880 's-Gravenhage
1150 Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Red.: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman 1982 's- Gravenhage
1662 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 3 Wallenburg, L. van 1989 Heemkundige Kring Walcheren
1918 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 1929
383 Saeftinhje, vegetatiekaart 1:10.000, 1972 Leemans, J. en B. Verspaandonk 1980 Heinkenszand
895 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rimée écrite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la première fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
1663 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d 4 Wallenburg, L. van 1990 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1919 Nederlands Archievenblad 0
640 Het Grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen Elisaens Mc. Kenna, P. 0 Sittard
1152 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1664 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 5 Wallenburg, L. van 1993 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
3968 Archief 2008 mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen diversen 2008 Zeeuwsgenootschap
1409 Resoluties Magistraat Hulster Ambacht 1694=1789 Riemens, L. 1986 Zaamslag
1665 Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog Wakman.E,m de Keizer en G.J.van Setten 1980 Amsterdam
386 Kerkelijke geschiedenis van Sint Jansteen Everaard, J.A. 1942 Breda
1410 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750, een reconstructie Brand, J.M.P. 0 Gemeente archief Hulst 2000
1666 Mr.M.P.C.Bakhuizen van de Brink 1925 Utrecht
131 De Vier Ambachten Kraker. A. de. W. Bauwens e.a. 1992
1155 Kalender der deutschen Adelsgenossenschaft 1896 Berlin
1411 Archief van notaris H.A. van Dalsum. Index op de repertoria 1903=1915 werkgroep genealogie gemeente-archief Hulst 2000 Hulst
1667 Bibliothèque et cabinet d'estampes et de manuscrits Pélichy, Gilles de 1972 Brugge
3715 Zwanezang Boekhout, Jaap & Gerard van Grieken 1987 Kunstkring Breskens Breskens
4227 Monuments of the Polish 0 Warchau
132 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Uittrecksel Muller. S.. A.C. Bouman en K. Heeringa 1921 . .
388 De geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken Everaard, J.A. 1934 Kloosterzande
1156 Le Parchemin. Bulletin belge d'entr' aide et de documentation héraldique, généalogique, onomastique 1936
1412 Zeeuws-Vlaanderen...'n landje apart Vergouwen, J., F. Maenhout, T. Marees 0
1668 De abdij van Baudelo. Catalogus van de verzameling van bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai 1982 St. Niklaas
389 De Kapel van O.L. Vrouw van Ter Eecken te Clinge. Een Historische Schets uit dagen van Vervolging, Strijd en Verwoesting Adriaanse, J. 1923 Adriaanse, J. Hulst
645 Het Land van Waas in de Romeinse tijd Thoen, Hugo 1975 Sint-Niklaas
646 Kaart van het Land van Waas en zijn omgeving, opde grote kaart van VLaanderen van Mercator 1540 Alois, broeder 1962
1158 Recherche des Antiquitez et Noblesse de Flandres, contenant cription curieuse du dit plays, etc. L' Espinoy, Philippe de 1632 De l'Imprimerie de la vefue Marc Wyon, a l'enfeigne du Phoenix Douay
1670 XVII-me siècle. Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohème, du Palatinat et des Pays Bas, 1616-1627 par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. 1868 Bruxelles
2950 Robert Loder en Rienck hemmema Slicher von Bath, B.H. 1958
3974 Het Zwin. Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. Deel 3 Juliaan van Belle 2000 van Hoestenberghe N.V. Maldegem
1415 Hulst. Basiliek van de H. Willibrordus Stockman, Paul 0 Hulst
3719 Met het oog op de grens. Heden en verleden van de ned.bel grens in West Z-Vl. Bauwens, A.R. e.a. 1992 Museumcommissie Aardenburg
4231 oude rechtsbronnen 0
648 Het land van Waas: tien eeuwen bouwkunst Demey, Anthony 1983 Kon. Oudheidkundige Kring van het LAnd van Waas
1672 Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden 1994 Antwerpen
1928 Nederlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland Hartman, H.J.G. 1908 Middelburg/Altorffer
4232 Kerkelijk Geschiedenis van het Bisdom Breda dl.2 Krüger J.B. 0 Jan A.G. Juten Bergen op Zoom
1417 Gedenkboek St. Willibrordusschool Hulst 1907/1982 0
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
650 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977 .
1418 Christen of Pharizeeër Fulgur Ardens 0 Sas van Gent

Pagina 4 van 32 Resultaten 451 - 600 van 4788