Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4172

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
512 Het Groot Eiland Centraal... Buise, M.A. 1977 Hulst
768 Le Servage dans le comté de Hainaut. Les sainteurs-Ie meilleur catel Verriest, Leo 1910 Bruxelles
1024 Toneel der eeuwen. Oudheid en Middeleeuwen Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1280 La genèse du régime domanial classique en France au Haut Moyen Age Verhulst, Adriaan 1966
1536 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
2304 Hulst en de vier ambachten rond 1180. streekmusuem Brand, K.J.J. 1980 OHK De Vier Ambachten Hulst
2560 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 1 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent Sas van Gent
2816 Het Zwin Tussen Knokke, Damme en Sluis Burggraeve, Guido & Misjel Decleer 2000 Davidsfonds Leuven
3072 Blinde Atlas R.K. Mulo 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen
3328 Melis Stoke. Poorter van Zierikzee Rijke, Karin de 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
3840 Dolf Schoot. 60 jaar vishandel in Axel Deij, Frank & Wim Kooijman 2012 ZieZeeuwsVlaanderen Axel
4096 De katholieke Encyclopaedie Negende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
1 Beschryvinge van de stadt Hulst Lansberghe. J. van 1687 Gerrit Rammazeyn. Van Geyt 'sGravenhage Hulst
257 Annalen van het Land van Waas 0
513 Avifauna van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. en M.A. Buise 1975 den boer Middelburg
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
1025 Toneel der eeuwen. Nieuwe Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
1537 Het verhaal van Zeeland Kuipers, J.J.B. en R.J. Swiers 2005 Verloren Hilversum
1793 Geschiedenis van de stichting van het juvenaat St. Jozef te Hulst Roelofs A. & P. v.d. Walle 1986 Stichting Sint-Jozef Hulst
2049 Getijden. Gedichten. Pirenne J. 1985 Oostburg
2305 Een halve eeuw. Camere van Rhetorica De Transfiguratie Heirman, Charles & Arnel lefevere 1996 De Transfiguratie Hulst
2561 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 3 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring sas van gent Sas van Gent
2817 Technologische Dienst Zeeuwse Waterschappen 1975-1985 1986 Vink, Axel Terneuzen
3073 De Kleine Bosatlas 54ste druk Ormeling, F.J. (red.) 1971 Wolters-Noordhoff Groningen
3329 Het verwerven van kapitaal. De financiering van de koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen (1875-1900) Leenknecht, J.P. 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3585 De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming Harmsen, Hilde 2008 Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
3841 DNA Zeeuws-Vlaanderen Kooren, Jan e.a. 2011 uwnieuwetoekomst Middelburg
4097 De Katholieke Encyclopaedie Twaalfde Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4353 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 4 Blok, P.J. 1899 J.B. Wolters Groningen
2 Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht Adriaanse. J. 1930 De Spieghel Amsterdam
258 Cronicke van den lande van Philippuslandt 2015 Heemkundige Kring Philippuslandt Steenbergen
514 Zoogdieren, reptielen, amfibieën van O.Z.-Vlaanderen Buise, M.A. en G.M.P. Sponselee 1978 Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut" Kloosterzande
770 Chronicon rerum gestarum ab anno MCCCCLV ad annum MDXIV accedunt Henrici de Merica et Theodorici Pauli. Historiae de Cladibus Leodiensium an. MCCCCLXV-VII, cum collectione documentorum ad res Ludovici Borbonii et Johannis Hornaci temporibus gestas, edidit Los, Johannis de 1844 Bruxelles
1026 Toneel der eeuwen. 18-e eeuw t/m Eerste Wereldoorlog Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1926 Leiden
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
1794 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 drukkerij van Aken Terneuzen
2306 Verzorgd ouder worden… "De Blaauwe hoeve" Hulst 1987 Stichting De Blaauwe hoeve Hulst
2562 de Molenhof Zaamslag 1973 - 1998 anoniem 1997 De Molenhof Zaamslag
2818 Drie eilanden één Stuvel, H.J. 1963 Scheltema & Holkema Amsterdam
3074 Mei '45, de wereld in de weegschaal Miquel, Pierre 1995 Bosch & Keuning Baarn
3330 De ontwikkeling van de stad Aardenburg en haar bestuurlijke instellingen in de Middeleeuwen Melker, B.R. de 1987 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3586 Tussen windvaan en koepel. Saint Louis 1840-1940 Oudenbosch Br. Chrostoforus 1940 Ten hagen "s-Gravenhage
3842 maar ….. Hij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
4098 De katholieke Encyclopaedie Tweede Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
259 D'Euzie Groot Stekene 0
515 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
771 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1283 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
1539 Armoede treedt binnen. Levensverhalen van landarbeiders Slager, K. 2005 De Koperen Tuin Goes
1795 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. 1977 Middelburg
2307 Matthaus Passion Hulst zondag 8 maart 1959 Bestuur stichting Matthaus Passion 1959 Stichting Matthaus Passion Hulst
2563 Doopsgezinde bijdragen nieuwe reeks 34 (2008) Bosma, J.J. e.a. (red.) 2008 Doopsgezinde Historische Kring Amsterdam
2819 Tussen land en water. Het wisselende beeld van de Deltawerken Boermans e.a. 1984 Meulenhoff Informatief Amsterdam
3075 Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis Bont, A.L. de 1948 P. Noordhoff N.V. Groningen
3331 Historisch bewustzijn in beeld. Historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815 Rottier, Ruud 1990 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3587 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden
3843 maar….. Zij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
4099 De godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. maagd Maria, enz. 1832 W. van Gulick 's Bosch
4355 christelyke onderwyzingen en gebeden Jacobus Kap. 0 Francifcus Ignatius Vinck t Antwerpen in't Klapdorp
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
772 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
1284 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
1540 De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen Slager, K. 0 Van Gennep Amsterdam
1796 De slag der Guldensporen. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaanderens vrijheidsoorlog, 1297-1305. Verbruggen, J.F. 1952 Standaard Antwerpen/Amsterdam
2052 Al is er slechts... over polderkaarsen en kattenstaarten. Biesbroeck, Elisabeth 1996 Kloosterzande
2308 Vechten langs de Grens. 500 jaar vesting Hulst Prinsen, A.J.H.M. 2008 Stichting Museum De Vier Amb. Hulst
2564 Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2 Nolet, W. 1932
2820 Zeeland - land tussen zeeen Oosthoek, Andreas & Riemens, Wim 1986 Den Boer Uitgevers Middelburg
3076 King Atlas Nederland voor school en toerisme Dir. King Fabrieken Tonnema B.V 1977 Smulders Drukkerijen Sneek
3332 Neeltje Lokerse: Van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954) Spits, Josine 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3588 Het Landje van Kadzand Bootsgezel, L. 0 E. Boom-Bliek Breskens
3844 Aan U, Koninginne… 0
4100 De katholieke Encyclopaedie Eerste Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4356 Dienst van de goede weke Jan Meyer 1768 Gend
5 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
773 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1029 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. tweede deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1285 Le droit Romain en Belgique Caenegem, R.C. van 1966
1797 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Lannoo Tielt/Weesp
2053 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
2565 Landschap uit Balans. De Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609 Kraker, A.M.J. de 1997 Stichting Matrijs Utrecht
2821 OOSTERSCHELDE. het leven in en om het water Wolff, Wim & Jankees Post 1979 A.W. Sijthoff Alphen ad Rijn
3077 Atlas Algemene en vaderlandse geschiedenis Vermaseren, B.A. 0 Wolters-Noordhoff Groningen
3333 De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij 1596-1863 Priester, L.R. 1987 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3589 I.C. van Houte vertelt Willemsen, Rinus (samenst.) 0 Zeeuwse Ver. voor Dialectonderz. Biervliet
3845 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
4101 De Katholieke Encyclopaedie Dertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4357 De kleine raadgever Borromeus Carolus 1907 Geraardsbergen (B)
6 Keuren en Handvesten der stad Hulst Juten, G.C.A. 1908 Martinus Nijhoff 'S-Gravenhage
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
774 Annales du Cercle Archéologique de Mons. Tome Quatorzième Mons, 1877. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (blz. 1-315). 1877 Hector Manceaux Mons
1030 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. eerste deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1286 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
1542 Zeeland 1950-1965 dl. 2 Ham, Gijs van der 2005 Den Boer-De Ruiter Vlissingen
1798 Kijk op het Waasland. Smet, Werner 1980 Ten Bos Sint Niklaas
2054 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
2310 Kon. Sted. Harmonie Hulst 1801-1976 1976 Kon. Sted. Harmonie Hulst
2566 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1 Gottschalk, M.K.E. 1971 Van Gorcum Assen
2822 Schepen op de Schelde Seghers, M. & R. de Bock 1967 de Sikkel n.v. Antwerpen
3078 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel 1 Gedenkcommissie 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
3334 Eeuwout Teelinck, een zeventiende-eeuwse politicus met theoretische idealen van Meeuwen, D. 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3590 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visser, Marja 1998 Deboektant Oostvoorne
3846 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda
4102 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 29-30 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
4358 Historie Des Bybels P.J.Hanicq 1855 Mechelen
7 De Tuyn ghesloten. Prinsen. A. en P. Stockman 1993 De Maelstede Hulst
263 Ghulden Roos Roosendaal Stichting Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos', Roosendaal 0 Bergmans Tilburg
519 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Duerinck-Krachten Kloosterzande
775 Annales du Cercle Archéologique de Mons, tome XVII Mons, 1884. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (suite) blz. 1-523. 1884 Hector Manceaux Mons
1031 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Prosess Regii,Nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
1287 L'organisation financière du comté de Flandre, du duché de Normandie et du domaine royal Francais du Xle au Xllle siècle Verhulst, A. 1966
1543 Zeeland Stenvert, R. S. van Ginkel-Meester, E. Stades-Visscher en Ch. Kolman (eindred) 2003 Rijksmonumentenzorg Zeist Zwolle
1799 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Politieke en institutionele geschiedenis. Verelst, Dirk 1984 Beveren
2055 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
2311 Drie basilieken. Monumenten voor bezinning 2000 Uitg. Persdienst Bisdom Breda Breda
2567 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 2 Gottschalk, M.K.E. 1975 Van Gorcum Assen
2823 Liber Amicorum (catalogus van een tentoonstelling!?) Metsers, Hugo 0
3079 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel II Gedenkcommissie 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
3335 Vrouwenschiereiland. Professionele vrouwennetwerken in het leven van dr. H.C.M. Ghijsen (1884-1976) Jongma, Elisabeth M.G. 1995 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3591 Het wassende graan. Landbouwpraktijkschool Schoondijke 1958-1999 Boekhout, Jaap A.J. 1999 Praktijkschool voor mechanisatie en open teelten Schoondijke
3847 De miraculeuze medaille van der Riet, J. 1935 Bisdom Breda Breda
4103 De Katholieke Encyclopaedie Veertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4359 Gezinsbijbel voor familie Lambert 0 Bernaerd Poelman Gent
8 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Parochiebestuur H. Willibrordus Hulst
264 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden De Spuije 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
776 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1859 Bruxelles
1032 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Martinus van Overbeke Leuven
1288 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
1544 Zeeland van toern en nu Francke, J. (eindred.) 2004 Waanders Zwolle
1800 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 2: Sociaal-Economische geschiedenis van de 19e eeuw. Meire, Frieda 1985 Gemeentebestuur van Beveren Beveren
2312 H.V.V. 24 Blauw-geel pak aan. Periode 1950 - 1975 Neefs, Rudy 1989 HVV 24 Hulst
2568 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 3 Gottschalk, M.K.E. 1977 Van Gorcum Assen
2824 Kneedbaar landschap, kneedbaar volk Andela, Gerrie 2000 THOTH Bussum Bussum
3080 Jong is ons harte Oort, F. e.a. (samenst) 1937 Vrijzinnig Christ. Jeugd centrale Utrecht
3336 "Van Bieten en duiten…" De financiering van de eerste Ned. Coop. Beetwortelfabriek te Sas van Gent (1899-1914) Kraker, Leo de 1994 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3592 RMAS Schoondijke 1943-1990 Sommeyer, J.M.Q. (eindred.) 1990 R.A.M.S. Schoondijke
3848 De verschijningen en de boodschap van O.L. Vrouw van Fatima van Es, M.M. 1943 Missiehuis "St. Willibrordus" Uden
4104 De Katholieke Encyclopaedie Vijftiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
9 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 Hulst
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
777 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1865 Bruxelles
1033 De Begijnhoven- oorsprong, geschiedenis, inrichting Philippen, L.J.M. 1918 Veritas Antwerpen
1289 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
1545 Langs de boorden van de Schelde Antonisse, R. 2005 Verse Hoeven Raamsdonksveer
1801 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 3: Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren. Smessaert, Jef 1986 Beveren

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4172