Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 29 Resultaten 1 - 150 van 4254

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
512 Het Groot Eiland Centraal... Buise, M.A. 1977 Hulst
768 Le Servage dans le comté de Hainaut. Les sainteurs-Ie meilleur catel Verriest, Leo 1910 Bruxelles
1024 Toneel der eeuwen. Oudheid en Middeleeuwen Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1280 La genèse du régime domanial classique en France au Haut Moyen Age Verhulst, Adriaan 1966
1536 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
2304 Hulst en de vier ambachten rond 1180. streekmusuem Brand, K.J.J. 1980 OHK De Vier Ambachten Hulst
3072 Blinde Atlas R.K. Mulo 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
4096 De katholieke Encyclopaedie Negende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
257 Annalen van het Land van Waas 0
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
1793 Geschiedenis van de stichting van het juvenaat St. Jozef te Hulst Roelofs A. & P. v.d. Walle 1986 Stichting Sint-Jozef Hulst
2305 Een halve eeuw. Camere van Rhetorica De Transfiguratie Heirman, Charles & Arnel lefevere 1996 De Transfiguratie Hulst
3585 De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming Harmsen, Hilde 2008 Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
3841 DNA Zeeuws-Vlaanderen Kooren, Jan e.a. 2011 uwnieuwetoekomst Middelburg
4097 De Katholieke Encyclopaedie Twaalfde Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
2 Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht Adriaanse. J. 1930 De Spieghel Amsterdam
258 Cronicke van den lande van Philippuslandt 2015 Heemkundige Kring Philippuslandt Steenbergen
514 Zoogdieren, reptielen, amfibieën van O.Z.-Vlaanderen Buise, M.A. en G.M.P. Sponselee 1978 Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut" Kloosterzande
770 Chronicon rerum gestarum ab anno MCCCCLV ad annum MDXIV accedunt Henrici de Merica et Theodorici Pauli. Historiae de Cladibus Leodiensium an. MCCCCLXV-VII, cum collectione documentorum ad res Ludovici Borbonii et Johannis Hornaci temporibus gestas, edidit Los, Johannis de 1844 Bruxelles
1026 Toneel der eeuwen. 18-e eeuw t/m Eerste Wereldoorlog Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1926 Leiden
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
2818 Drie eilanden één Stuvel, H.J. 1963 Scheltema & Holkema Amsterdam
3330 De ontwikkeling van de stad Aardenburg en haar bestuurlijke instellingen in de Middeleeuwen Melker, B.R. de 1987 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3586 Tussen windvaan en koepel. Saint Louis 1840-1940 Oudenbosch Br. Chrostoforus 1940 Ten hagen "s-Gravenhage
3842 maar ….. Hij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
4098 De katholieke Encyclopaedie Tweede Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
259 D'Euzie Groot Stekene 0
515 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
771 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1283 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
2819 Tussen land en water. Het wisselende beeld van de Deltawerken Boermans e.a. 1984 Meulenhoff Informatief Amsterdam
3331 Historisch bewustzijn in beeld. Historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815 Rottier, Ruud 1990 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3843 maar….. Zij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
772 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
1284 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
2052 Al is er slechts... over polderkaarsen en kattenstaarten. Biesbroeck, Elisabeth 1996 Kloosterzande
2308 Vechten langs de Grens. 500 jaar vesting Hulst Prinsen, A.J.H.M. 2008 Stichting Museum De Vier Amb. Hulst
2564 Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2 Nolet, W. 1932
3332 Neeltje Lokerse: Van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954) Spits, Josine 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3588 Het Landje van Kadzand Bootsgezel, L. 0 E. Boom-Bliek Breskens
3844 Aan U, Koninginne… 0
4100 De katholieke Encyclopaedie Eerste Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
773 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1029 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. tweede deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1285 Le droit Romain en Belgique Caenegem, R.C. van 1966
2053 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
3077 Atlas Algemene en vaderlandse geschiedenis Vermaseren, B.A. 0 Wolters-Noordhoff Groningen
3333 De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij 1596-1863 Priester, L.R. 1987 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3589 I.C. van Houte vertelt Willemsen, Rinus (samenst.) 0 Zeeuwse Ver. voor Dialectonderz. Biervliet
3845 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
4101 De Katholieke Encyclopaedie Dertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
1030 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. eerste deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1286 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
2054 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
2566 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1 Gottschalk, M.K.E. 1971 Van Gorcum Assen
3078 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel 1 Gedenkcommissie 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
3590 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visser, Marja 1998 Deboektant Oostvoorne
3846 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda
263 Ghulden Roos Roosendaal Stichting Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos', Roosendaal 0 Bergmans Tilburg
519 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Duerinck-Krachten Kloosterzande
1031 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Prosess Regii,Nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
1287 L'organisation financière du comté de Flandre, du duché de Normandie et du domaine royal Francais du Xle au Xllle siècle Verhulst, A. 1966
1543 Zeeland Stenvert, R. S. van Ginkel-Meester, E. Stades-Visscher en Ch. Kolman (eindred) 2003 Rijksmonumentenzorg Zeist Zwolle
2311 Drie basilieken. Monumenten voor bezinning 2000 Uitg. Persdienst Bisdom Breda Breda
2567 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 2 Gottschalk, M.K.E. 1975 Van Gorcum Assen
2823 Liber Amicorum (catalogus van een tentoonstelling!?) Metsers, Hugo 0
3079 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel II Gedenkcommissie 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
3847 De miraculeuze medaille van der Riet, J. 1935 Bisdom Breda Breda
4103 De Katholieke Encyclopaedie Veertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
8 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Parochiebestuur H. Willibrordus Hulst
264 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden De Spuije 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
776 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1859 Bruxelles
1288 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
1544 Zeeland van toern en nu Francke, J. (eindred.) 2004 Waanders Zwolle
2312 H.V.V. 24 Blauw-geel pak aan. Periode 1950 - 1975 Neefs, Rudy 1989 HVV 24 Hulst
2568 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 3 Gottschalk, M.K.E. 1977 Van Gorcum Assen
3080 Jong is ons harte Oort, F. e.a. (samenst) 1937 Vrijzinnig Christ. Jeugd centrale Utrecht
3336 "Van Bieten en duiten…" De financiering van de eerste Ned. Coop. Beetwortelfabriek te Sas van Gent (1899-1914) Kraker, Leo de 1994 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3592 RMAS Schoondijke 1943-1990 Sommeyer, J.M.Q. (eindred.) 1990 R.A.M.S. Schoondijke
3848 De verschijningen en de boodschap van O.L. Vrouw van Fatima van Es, M.M. 1943 Missiehuis "St. Willibrordus" Uden
4104 De Katholieke Encyclopaedie Vijftiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
9 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 Hulst
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
777 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1865 Bruxelles
1289 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
1545 Langs de boorden van de Schelde Antonisse, R. 2005 Verse Hoeven Raamsdonksveer
2313 Katholieke Middelbare Schoolvereniging R.K. Jansenius Scholengemeenschap. Jaarverslagen 1984-1985, begroting 1986. Bestuur 1985 Jansenius Scholengemeenschap Hulst
3081 Liederenbundel van Sobriëtas. Voor Kruisverbonden 1912 Sobrietas Maastricht
3849 De waarheid over de katholieke kerk Suyker, J.J. 1948 Kinheim uitgeverij Heiloo
10 De Minderbroeders te Hulst 1458-1646 Brand, W. 1976 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
522 Het District van Sluis in Vlaanderen beschouwd in des zelfs wording. Natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis, J. 1819 Middelburg
778 L'Ensemble Jette-Ganshoren au cours de la domination Francaise 1792-1814 Genin, Louis 1968 Brussel
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
1290 De "Journal de la Flandre Occidentale". Een regerings- en logekrant te Brugge in de Nederlandse tijd (26 aug. 1818 - 27 februari 1820) Simon, F. 1966
1802 1584-1585: Tussen Reus en Geus. Het Land van Beveren en het Beleg van Antwerpen. Cools, Herman 1985 Beveren
2570 Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000. Zuid-Nederland 1838-1857 anoniem 1990 Wolters-Noordhoff Groningen
2826 Noppen in de klei. Voetbal in Zeeland sinds 1890 Jonge, Peter de (eindred.) 1987 PZC Middelburg
3082 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum
3594 Excelsior 1894-1994. 100 jaar Chr. Muziekvereniging 1994 Excelsior Cadzand
3850 De dagelijkse H. Communie volgens het decreet van paus Pius X Spauwen, V. 1947 Cl. Goffin Maastricht
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
779 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl1 1836 Bruxelles
1291 Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk vnl. te Brussel in de XVe eeuw F. Vanhemelrijck 1966
1547 Goes zeshonderd jaar stad. Drie studies over zijn geschiedenis (1405-2005) Dekker, C., S. Groenveld en A.L. de Kort 2005 Gemeente Goes Goes
2571 Muir's Historical Atlas. Ancient medieval & Modern Treharne, R.F. & Harold Fullard (eds) 1976 George Philip and Son Ltd London
3083 Gelijkvormigheid met den H. Wil van God Liguori, Alfonsus Maria de 1930 Firma M. Alberts Gulpen
3595 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg
780 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl2 1838 Bruxelles
1036 Schouwtoneel der Natuur of samenspraaken over de Bijsonderheden der Natuurlijke Histori, 14-e deel Le Clercq, P. 1749 Amsterdam
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
1548 Kapitein Trouwhand. De Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 1607-1655 Loo, Ivo van 2007 Zeeuws Archief Middelburg
2316 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens, W. e.a. 1995 O.H.K. 'De vier ambachten' Hulst
3084 De ware goudmijn. Door een r.k. priester 1942 De Zuidlimburger Kerkrade
3340 Rond de poldertorens Keyser, Rene de (red.) 1982 Kring Heemk. & Geschiedenis 'Sint-Guthago' wvl Oostkerke
4364 Al de werken van Flavius Josephus Terwogt, W.A. 1873 J.P. Revers Dordrecht
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
781 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1293 Anvers de 1585 à 1650 Brulez, W. 1967
1549 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en opschriften in Zeeland Graaf, E. de 2005 Zeeuwse boekhandel
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
2573 div artiekelen Mijnhardt, W.W. (red.) 2006 Archief KZGW Middelburg
3085 Zangbundel Pit van Steen, Theo 0 K.A.J. en K.A.B.
3341 50 jarig jubileum Postduivenvereniging "de Snelvliegers" 11-3-1950 - 11-3-2000 Buijsse, Marcel 2000 PV De Snelvliegers Oostburg
3853 Presentatiegids HSV Hoek jaargang 7 1999-2000 Aarts, Tom (red.) 1999 Artland & Artland Hoek
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
526 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel IV: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1294 Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578) Baelde, M. 1967
1806 Heemschut 1936
2318 ontbieden ende bevelen. werkboek Barentsen-Geelhoed, A.C. 1984 Stichting Museum en Oudheidkamer Terneuzen
2830 Delta. Stromenland in beweging Graftdijk, Klaas e.a. 0 Roelofs van Goor Amersfoort
3086 Stille nacht. De mooiste kerstliederen Braun, J. (samenst.) 1988 Uitgeverij M&P Weert
3342 Reunie Openbare lagere school Cadzand 9 mei 1998 van Dale-Adriaansen, Marie 1998 Openbare school Cadzand
3854 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
4366 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments 1730 Jacob Pieter Keur Dordrecht
15 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
783 Met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Utrechtse nieuwjaarsprenten uit vroegere eeuwen Meyere, J.A.L. de 1981 Baarn

Pagina 1 van 29 Resultaten 1 - 150 van 4254