Background Image

Kerkelijke Geschiedenis ...

image

Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda deel 1

ID:
827-B088
Schrijver: 
Krüger, J.B.
Uitgever: 
Jan A.G. Juten
Uitgave plaats: 
Bergen op Zoom
Uitgave jaar: 
0
ISBN: 

Beschrijving: 

Geschiedenis van het bisdom Breda dat het Noord Brabantse deel van het voormalig bisdom Antwerpen (met inbegripvan dat Bisdom en der Stad als verblijfplaats der toenmalige bisschoppen mitsgaders van de vierde en vijfde distrikten van Zeeland welke een bestanddel van het huidig Bisdom van Breda vormen.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
zaterdag 25 juni 2022 22:34 door Dorine van Rijsbergen