Background Image

De stoombootdiensten …

image

De stoombootdiensten op de Westerschelde en op de Oosterschelde1828 tot 1928

ID:
580-B140
Schrijver: 
Hartman, H.J.G.
Uitgever: 
Gedeputeerde staten van Zeeland
Uitgave plaats: 
Middelburg
Uitgave jaar: 
1928
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
1828
Eindjaar: 
1928
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 29 juli 2022 11:53 door Ineke Bakker