Background Image

Register op de parochiën...

image

Register op de parochiën, Altaren, vicariën en de bedienaars zooals die voorkomen in de Middeleeuwsche rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtschen Dom

ID:
573-
Schrijver: 
Grijpink, P.M.
Uitgever: 
Uitgave plaats: 
Amsterdam
Uitgave jaar: 
1914
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
donderdag 20 februari 2020 22:28 door Marianne Sleegers