Background Image

Willem III in Zeeland. ...

image

Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners

ID:
566-B096
Schrijver: 
Stoppelaar, J.H. de
Uitgever: 
J.C. & W. Altorffer
Uitgave plaats: 
Middelburg
Uitgave jaar: 
1863
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 01 juli 2022 11:52 door George Hiel