Background Image

Een blik op de vorming ...

image

Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587

ID:
521-B022
Schrijver: 
Dale, J.M. van
Uitgever: 
J. C. & W. Altorffer
Uitgave plaats: 
Middelburg
Uitgave jaar: 
1871
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
1382
Eindjaar: 
1587
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 29 april 2022 13:42 door Marc Buise