Background Image

Schrick van Vlaenderen. â...

image

Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey

ID:
5-B044
Schrijver: 
Beuckelaer. C.
Uitgever: 
Anthony de Later
Uitgave plaats: 
Middelburg
Uitgave jaar: 
1646
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 03 juni 2022 12:35 door Flip van Hoven