Background Image

Het leven van Philippus ...

image

Het leven van Philippus den Stauten, hertoch van Borgonien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaenderen, Bijeen vergaedert uyt verscheyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten

ID:
449-B116
Schrijver: 
Jonghe, Bernaert de
Uitgever: 
Annoot-Braeckman
Uitgave plaats: 
Gent
Uitgave jaar: 
0
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
1400
Eindjaar: 
1350
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 12 juli 2024 13:15 door Marc Buise