Background Image

Het leven van Philippus ...

image

Het leven van Philippus de Stauten, hertoch van Borgonien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaenderen, Bijeen vergaedert uyt verscheyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten

ID:
449-
Schrijver: 
Jonghe, Bernaert de
Uitgever: 
Annoot-Braeckman
Uitgave plaats: 
Gent
Uitgave jaar: 
0
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 04 september 2020 15:37 door Marianne Sleegers