Background Image

Derde deel van den Zesden...

image

Derde deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te

ID:
320-A1
Schrijver: 
Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert
Uitgever: 
Petrus Goesin en zoonen
Uitgave plaats: 
Gend
Uitgave jaar: 
1786
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 10 maart 2023 11:10 door Ineke Bakker