Background Image

Tweeden Deel vanden Placc...

image

Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer.

ID:
310-A1
Schrijver: 
Aertsens Hendrik
Uitgever: 
Uitgave plaats: 
Vlaanderen
Uitgave jaar: 
1560
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 10 maart 2023 10:59 door Ineke Bakker