Background Image

Eersten Plac:Boeck van ...

image

Eersten Plac:Boeck van Vlaenderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaten, ghepubliceert in de Landen van hervvaerts-ouer, vanvveghen der Keyferlicker en Conijnglicker Majefteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorfaeten

ID:
309-
Schrijver: 
Uitgever: 
Uitgave plaats: 
Ghendt
Uitgave jaar: 
1559
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
zondag 04 oktober 2020 15:05 door Ineke Bakker