Background Image

Eersten Plac:Boeck van ...

image

Eersten Plac:Boeck van Vlaenderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaten, ghepubliceert in de Landen van hervvaerts-ouer, vanvveghen der Keyferlicker en Conijnglicker Majefteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorfaeten

ID:
309-A1
Schrijver: 
onebekend
Uitgever: 
Ian van den Steene
Uitgave plaats: 
Ghendt
Uitgave jaar: 
1559
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 10 maart 2023 11:20 door Ineke Bakker