Background Image

Cronyke van Vlaanderen, ‚...

image

Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 1

ID:
284-B081
Schrijver: 
Froissart, J.
Uitgever: 
Uitgave plaats: 
Gent
Uitgave jaar: 
1898
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
woensdag 06 juli 2022 16:57 door Huub Albregts