Background Image

Op weg naar verbetering. ...

image

Op weg naar verbetering. De kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied

ID:
2785-
Schrijver: 
Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde
Uitgever: 
Provincie Zeeland
Uitgave plaats: 
Middelburg
Uitgave jaar: 
2008
ISBN: 

Beschrijving: 

Schoon water is niet alleen belangrijk voor mensen, maar ook voor dieren en planten die in en om het water leven. Als mensen hebben we schoon water nodig om te drinken, om gewassen te beregenen of om te recreëren. Voor veel dier- en planetnsoorten zijn oppervalktewateren zoals sloten, kreekrestanten, rivieren en meren nog belangrijker, want zij leven er in of van. Uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KWR) zal er voor zorgen dat die leefomgeving voor dieren en planten verbetert, waardoor ook de gebruiksmogelijkheden voor de mens verbeteren.

Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 12 juli 2019 14:48 door Marc Mangnus