Background Image

Katholiek Nederland encyc...

image

Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2

ID:
2564-B240
Schrijver: 
Nolet, W.
Uitgever: 
Ten Hagen's drukkerij en uitgevers-maatschappij. n.v.
Uitgave plaats: 
's-Gravenhage
Uitgave jaar: 
1932
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 07 oktober 2022 13:37 door Marc Buise