Background Image

De Nederlandse Wetboeken ...

image

De Nederlandse Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet enz. enz.

ID:
1709-B165
Schrijver: 
Vernée, Mr. L.G. (bewerker)
Uitgever: 
Noorduyn en Zoon
Uitgave plaats: 
Gorinchem
Uitgave jaar: 
1858
ISBN: 

Beschrijving: 

Wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de grondwet, de Nederlandse en Fransche wetboeken en de staatsbalden voor het Koninkrijk der Nederlanden, bevattende ook de veranderingen en wijzigingen bij verschillende wetten en wettelijke verordeningen in het Wetboek van Strafrecht gebragt met een uitgebreid alphabetisch register.


 


 


 


 


 


 


 


 

Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
maandag 14 augustus 2023 11:57 door Flip van Hoven