Background Image

Cronyke van Vlaenderen, ‚...

image

Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 3

ID:
1627-B073
Schrijver: 
Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de
Uitgever: 
Siffer, A.
Uitgave plaats: 
Gent
Uitgave jaar: 
1909
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
maandag 27 juni 2022 21:57 door Marianne Sleegers