Background Image

Adam, Moses en Kristus; â...

image

Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. eerste deel

ID:
1030
Schrijver: 
Leydekker, Jacobus
Uitgever: 
Uitgave plaats: 
Groningen
Uitgave jaar: 
1732
ISBN: 
Locatie: 
Sleutelwoorden: 

Beschrijving: 

Laatst bewerkt: 
maandag 02 november 2020 15:57 door Marianne Sleegers