Background Image

Adam, Moses en Kristus; ...

image

Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. tweede deel

ID:
1029-A1
Schrijver: 
Leydekker, Jacobus
Uitgever: 
Uitgave plaats: 
Groningen
Uitgave jaar: 
1732
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 10 maart 2023 11:06 door Flip van Hoven