Background Image

De Historien van Paulus ...

image

De Historien van Paulus Iovius Bisschop tot Nucera: Inhoudende De Waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het Jaer 1494 tot het Jaer 1517 in Europa, Asia ende Africa, te Water ende te Lande, bij Keyseren, Coningen,

ID:
1015-A1
Schrijver: 
onbekend
Uitgever: 
Uitgave plaats: 
Amstelredam
Uitgave jaar: 
1604
ISBN: 

Beschrijving: 
Beginjaar: 
0
Eindjaar: 
0
Externe verwijzing: 

Laatst bewerkt: 
vrijdag 10 maart 2023 10:34 door Flip van Hoven