Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.

ID Doosnr Titel Schrijver Periode
1B040Beschryvinge van de stadt HulstLansberghe. J. van2e Helft 17e eeuw
3B022Hulst in oude ansichtenBrand, P.JKorte 2e helft 20e eeuw
5B044Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn HoogheyBeuckelaer. C.80-jarige oorlog
6B065Keuren en Handvesten der stad HulstJuten, G.C.A.Lange 19e eeuw
7B042De Tuyn ghesloten.Prinsen. A. en P. StockmanLange 21e eeuw
8B342De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576)Dekkers. C.Interbellum
9B343De St. Willibrordusbasiliek te Hulst.Brand, P.JKorte 2e helft 20e eeuw
10B320De Minderbroeders te Hulst 1458-1646Brand, W.Korte 2e helft 20e eeuw
11B042Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torensBrand, K.J.J.. samenst.Lange 21e eeuw
12B020De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigersBauwens. W., I. Pey. A. Prinsen en P. StockmanLange 21e eeuw
14B091In en om de Sint-Willibrordus-basiliek te HulstSponselee. G. en Taelman, E.Lange 21e eeuw
15B266Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410Caland. F.Lange 19e eeuw
16B044Korte kroniek van de stad HulstBoer. L.M. deLange 19e eeuw
17B101Hulst van vesting tot koopstadBorm, E.G.Lange 21e eeuw
18B090Hulst toen en nuSponselee, G. en Taelman, E.Korte 2e helft 20e eeuw
19B361Hulst en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleerKuijper, E. deLange 21e eeuw
20B021Beschryvinge van de Kerck der Stadt Hulst. ontleend aan... door J. van Lansberghe. Anno 1685.Boer. L.M. deLange 19e eeuw
22B042De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige fortenBrand, K.J.J.Korte 2e helft 20e eeuw
23B042'Kruytmagasijn of Reinwaterkelder'. Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te HulstStockman. P.Lange 21e eeuw
25B246Het Stadhuis van HulstStockman. P.Lange 21e eeuw
26B246De Stadspoorten van HulstStockman. P.Lange 21e eeuw
27B246De stadsmolen en andere monumenten in HulstStockman. PLange 21e eeuw
30B042Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas CobergherStockman. P. en P. EveraersLange 21e eeuw
31B046Cornelis de Vos schilder van HulstMuls. J.Interbellum
32B305De Wandelende Jood in Volkskunde en LetterkundeGielen, J.J.Interbellum
Records per pagina
3732 Records
begin
vorige
1 23456
...
150 volgende einde

×