Background Image

Bibliotheek

Pagina 1 van 15 Resultaten 1 - 150 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1422 'Groep Vlaams Brabant'. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1975 Brussel
523 't Kroniekske Wauters, A. 1981 Middelburg
2424 't Sas zoals het was. 40 jaar Heemkundge Kring Sas van Gent Ranschaert, F. , F.Cappaert en J.-P. Winne 2007 Heemkring Sas van Gent Sas van Gent
1216 't Vergulde Licht der Zeevaart ofte Konst der Stuurlieden Gietermaker, Claas, Hendriksz. 1720 Middelburg
2337 .... Tot een naam en tot een Lof ... Ter gedachtenis aan het feit der Afscheiding voor honderd jaren; Doleantie voor vijftig jaren te Axel. 1938 Axel
2768 100 jaar Maristen in Hulst 2011 Paters Maristen Hulst Hulst, Maristen
235 100 jaar politie Terneuzen Dooms. H.. samenst. 1986 Ver.
309 100 jaar spoorlijnen in Zeeland 1968
2430 110 jaar Sas van Gent en Westdorpe, van Zandstraat tot Zwartenhoek. Sarneel, Eug?ne 1990 Van Geyt Productions Hulst
2346 125-jarig jubileum van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Kloosterzande, 1861-1986. Cappendijk, Theo en Carlo Buijsrogge 1986 Harmonie, Kloosterzande
666 13e eeuwse persoonsnamen in de Vier Ambachten Debrabandere, F. 1962
2470 150 jaar onderwijs in Clinge 1849 - 1999 Lansu, Kard, Cyriel Peeters 2000 Kloosterzande
2364 1584-1585: Tussen Reus en Geus. Het Land van Beveren en het Beleg van Antwerpen. Cools, Herman 1985 Beveren
446 1920-1970 R.K. Middelbare Landbouwschool, R.K. Middelbare Landbouwwinterschool te Hulst diverse 1970 Hulst landbouwschool, Hulst
2547 1953 - De Storm Launspach, R. 2009 Bezige Bij Amsterdam
2640 20 eeuwen vlas in Vlaanderen Witte Bert, de 1984 Tielt
82 25 jaar water in Zeeuwsch-Vlaanderen Slagboom.T. 1962 Waterleiding Mij
2408 25 jaar water voor mens en industrie in Zeeuwsch Vlaanderen 1962 Middelburg
2245 350 jaar van Kemseke 1650-2000 Kemseke, T. 2000
1432 4 Konstruktive K?nstler: Baekelmans, Horvath, Vandenbranden, Verstocht 1975 Keulen
2325 400 jaar Terneuzen. Baert, P.J., en R. v.d. Helm 1984 De Stem
563 50 jaar A.C.Z.C. in beeld, 1911-1961 1961 Wormerveer
2566 500 jaar Bollewerk of Dobbele Poorte in Hulst. Sponselee G. en E. Taelman 2006 Van de Berg Almere/Enschede Hulst, poorten, bolwerken
2570 75 jaar scouting Hulst Hoefeijzers B., Mahu W. en Mahu T. 2007 Scouting Hulst Hulst Hulst, scouting
1446 A-t-il exist? des fortifications ? Saint-Omer ant?rieurement ? 878-881? Werveke, H. van 1963
969 Abbayes et monast?res de Belgique, leur importance et leur r?le dans le d?veloppement du pays Michel, Edouard 1923 Bruxelles/Paris
252 Achter de dijken. Dow in Terneuzen 1962-1997 Schipper. P. de 1997 Van Maele
1210 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1211 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1411 Affiches Belle epoque 1979 Antwerpen
335 Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren. Dieleman, Gr? 2003 His story Ljubljana
2455 Afscheid van Hontenisse Eysackers, M. en G. Sponselee 2003 Kloosterzande
2651 Al is er slechts... over polderkaarsen en kattenstaarten. Biesbroeck, Elisabeth 1996 Kloosterzande
532 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel 0
2496 Aleedaagse dingen, Tijdschrift voor volkscultuur in Nederland 1991
1092 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 1 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1093 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 2 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1094 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 3 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1095 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 4 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1096 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 5 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1097 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 6 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1098 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 7 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
1099 Algemene geschiedenis des Vaderlands dl 8 Arend, J.P. 1841 Amsterdam
2689 Alles voor Allen. Geschiedenis van de zusters Francicanessen van Breda 1947 - 2007 Sponselee- de Meester, T. 0 Breda/Nijmegen
472 Alouden Staet van VAlenderen, v??r- en gedurende het leenroerig bestier, gevolgd van eene beknopte etymologische en geschiedkundige beschrijving der Steden, en voor een groot deel der Parochien, gelegen in het oude Graefschap van die naam Lansens, P. 1841 Brugge
1891 Als een God in Zeeland. De mooiste verhalen van... Lampo, H, A.M.G. Schmidt, W. Brakman e.a. 2004 Bruna Utrecht
2473 Altijd in het heden Velde-Ferket, I. van der 2006 Vortex Amsterdam Sint Jansteen
2221 Ancien Armorial ?questre de la Tolson d'or et de l'Europe au XV Si?cle Loredan Larchey 1890 Paris
630 Anciennes Clefs d'Ancre de fa?ades Flamandes et Braban?onnes du XVI-e au XVIII-e si?cle Heins, A. 1908
126 Andermaal herrezen. Aspecten van de wederopbouw van West Zeeuwsch-Vlaanderen Roosmalen. P. van 1994 St. Raadskelder
1665 Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas 1931 den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas
394 Annalen van het Land van Waas 0
1687 Annales de la Soci?t? Royale des Beaux-Arts et de Litt?rature de Gand 1844 Soci?t? Royale des Beaux-Arts et de Litt?rature de Gand
947 Annales du Cercle Arch?ologique de Mons, tome XVII Mons, 1884. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Cl?ment Monnier (suite) blz. 1-523. 0
946 Annales du Cercle Arch?ologique de Mons. Tome Quatorzi?me Mons, 1877. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Cl?ment Monnier (blz. 1-315). 0
926 Antiqiutates illustrissimi ducatus Brabantiae, in quibus singularium urbium initia, incrementa, respublicae, privilegia, opera, laudes: coenobiorum fundationes propagationes, sacri thesauri, encomia, viri clari: Ecclesiarum patronatus, monumenta, reliquia Gramaye, Joan, Bapt. 1708 Lovanii/Bruxelles
1209 Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. De Vitis Patrum earumq. recognitione ad........ 0 Editione platiniana
2338 Antonius. Honderd jaar katholiek onderwijs in Axel. Oude Kempers, J.F.M. 1986 Axel
1408 Antwerp Drawings and Prints, 16th-17th centuries 1976
1498 Anvers de 1585 ? 1650 Brulez, W. 1967
1669 Appeltjes van het Meetjesland 1958 Heemkundig Genootschap van het Meetjesland
2300 Archeologische Dienst Waasland. V.Z.W. Hove, Rudiger van 1988 Sint Niklaas
320 Archief 2010 0
2176 Archief van de Soci?t?anonyme des tramways ? vapeur de Flessingue-Middelbourg et extensions (1885) 1904-1928 (1929) Franken, A.F. 1988 Middelburg
1953 Archief van de Vereniging voor Handelsonderwijs te Middelburg Doe, F. van der 1989 Middelburg
1955 Archief van de Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond, 1918/1919-1970/1975 Welings, Y.J.A. 1989 Middelburg
2172 Archief van het bisdom Breda. Gedeponeerde archieven II Brand, W.J.P.M. 1990 Breda
1646 Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1904 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
2144 Archief van het Provinciaal College van toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Zeeland (1840) 1870-1950 Bos, P.J. 1988 Middelburg
1617 Archief van notaris H.A. van Dalsum. Index op de repertoria 1903=1915 werkgroep genealogie gemeente-archief Hulst 2000 Hulst
2142 Archieven van de Commission des Hospices 1811-1815 en van de Godshuizen te Middelburg 1815-1948 (1958) Franken, A.F. 0
2180 Archieven van de Gekwalificeerden tot de directie van de invordering of Regulateurs der belasting op het recht van successie, 1807-1818 Scherft, P. 1976 Middelburg
2173 Archieven van de Hervormde Gemeete te rilland-Bath, 1791-1988, de Garnizoensgemeenten van Fort Lillo, 1732-1786 (1791) en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1786 (1791) Tramper, A.C. 0
2177 Archieven van het Rijksloodswezen, 6e district, Monden van de Schelde (1808) 1835-1950 (1966) Zaaijer, Marcia 0
2528 Architectuur en stedebouw in Zeeland 1850 - 1945 Oudheusden, J.A. van (red) 1993 Zwolle
2450 Archivalia afkomstig uit het familiearchief Teding van Berkhout en betreffende goederen in westelijk Zeeuws Vlaanderen toebehorende aan de families van Orliens en Mogge en aanverwante geslachten, 1613-1783 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
2621 Arenberg in de Lage Landen: een hoogadellijk huis in Vlaanderen en Nederland. Rogiers J. e.a. red. 2002 Leuven
1821 Armoede treedt binnen. Levensverhalen van landarbeiders Slager, K. 2005 De Koperen Tuin Goes
1356 Armorial de Flandre du XVI-me si?cle. Famillies et communes Flamandes-m?tiers Gantois. 819 Armoiries Colori?es 1919 Bruxelles-Paris
1418 Art graphique Belge tentoonstellingscatalogus 1975 Brussel
1532 Ascl?pios, archigalle pessinontien de Cyb?le. Lambrechts, P., en R. Bogaert 1969
1421 Aspecten Luc Peire. 1976
1466 Aspecten uit het abdij leven in Vlaanderen tijdens de 16e eeuw. Ter Doest 1550-1580 Aneca, H. 1964
2398 Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Zeeland Kruijf, T. de (red.) 2004 Walburg Pers Zutphen / Utrecht krijgsgeschiedenis, vestingwerken
1684 Aurora 1857
703 Autoriteit en strijd. Elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden, met name in de eerste helft van de 19e eeuw 1981 Amsterdam
675 Avifauna van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. en M.A. Buise 0 Middelburg
288 Axel 1945-2002. een samenleving in verandering Kraker. A.M.J. de en P.E. de Blaeij 2003 Gemeente Axel
2420 Axel door het sleutelgat van de tijd 2005 Ljubljana
2422 Axel en de oude Axelaars in oude ansichten Bosse, P.G. van den , D.J.Oggel en C.Smies 1980 Zaltbommel
2421 Axel en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuiper, Egbert de 1996 Hulst
582 Axel in oude ansichten. deel 1 Bossche, P.G ,van den, D.J. Oggel en C. Smies 1980 Zaltbommel
2132 Axel in oude ansichten. deel 2 Winkelen, C. van 1980 Zaltbommel
2133 Axel in oude ansichten. deel 3 Winkelen, C. van 1980 Zaltbommel
2416 Axel, een beeld van een werkelijkheid. Blaeij 1998 Axel/Amsteleveen
2414 Axel. Een speurtocht door Axels' verleden Oude Kemepers, J..F.M. 1990 Axel
292 Axel. oorlog en bevrijding; 3 titels Freekenhorst. J.D.. J.S. Post en Z.M. Szydlowski 1984 Ver.
66 Batavierenlied. voor de handboogmaatschappij: De Batavieren te Hulst 1851 P.L. Verwilghen
2612 Baudelo, een pelgrimstocht doorheen de eeuwen David, Rafa?l 1997 Klein Sinaai
44 Baudeloo. De abdij en haar refugium in Hulst Dankaert. M.J. 1994 eigen beheer
263 Beelden uit het industrieel verleden van de kanaalzone Scholten. W.H.P.. samenst. 1990 De Koperen Tuin
3 Beelden uit het verleden van Hulst en zijn Ambacht Adriaanse. J. 1930 De Spieghel Amsterdam Hulst, algemeen,12e - 20e eeuw
1721 Beelden voor passie en hartstocht Verheggen, E.M.F. 2006 Walburg Pers Zutphen
1897 Beginselen van kerkmuziek Roos, S.P. de 1946 H.J. Paris Amsterdam
2451 Beheersplan "Hof te Zande". Een plan voor beheer en ontwikkeling van een historisch belangrijk hof Bouman, Herman e.a. 1944 Velp
1208 Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis Commissaris, Aug. C.J. 0 's-Hertogenbosch
2437 Beknopte geschiedenis van de parochie van de H.Catharina te Hengstdijk Bongenaar, G. 1948
2627 Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk. Weijns Jozef 0
1992 Beknopte inventaris van de archieven van de voormalige polders en waterschappen behorende tot het waterschap Axeler Ambacht rond 1635- 1965 Bauwens, W.E.M. 1966 Hulst
2615 Beleidsplan grensoverschrijdend krekengebied. 1997 Euregio Scheldemond Gent
1331 Beleving van monumenten Brunsmann, Peter 1976 Dr. E. Bolkmanstichting
2410 Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later Stroeve-Abma, J. 1989 Acquoy
555 Belgi? in Nederland, 1914-1919. De vluchtoorden Hontenisse en Uden Verheyen, R.W.R. 0
556 Belgi? in Nederland, 1914-1919. De vluchtoorden Hontenisse en Uden Verheyen, R.W.R. 1920 's-Gravenhage
57 Bergen op Zoom gebouwd en beschouwd Meischke. R.. W.A. van Ham. J.L.C. Weyts e.a. 1987 Geschiedkundige Kring. Canaletto
906 Bergues sur le Soom, assi?g?e le 18 juillet 1622 et d?sassi?g?e le 3 octobre ensuivant Campan, Ch. Al. 1867 Brussel
1343 Beschermde monumenten en de Rijksdienst voor Monumentenzorg 1976 Rijksdienst voor Monumentenzorg
1519 Beschouwingen over het gewoonterecht in het Graafschap Vlaanderen in de twaalfde eeuw Caenegem, R.C. van 1967
826 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
521 Beschrijving van de Stad en het Ambacht van Hulst zoo als dezelve voorkomt in het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden door J.C. de Potter Potter, J.C. de 1844 J. Noordduyn en zoon Gorinchem Hulst, geschiedenis
2123 Beschrijvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt Guicciardijn, Lowijs, edelman van Florancen 1612 Amsterdam
35 Beschryvinge van de Kerck der Stadt Hulst. ontleend aan ?door J. van Lansberghe. Anno 1685. Boer. L.M. de 1911 Ned.Herv.Gemeente Hulst Hulst, basiliek
1 Beschryvinge van de stadt Hulst Lansberghe. J. van 1687 Gerrit Rammazeyn. Van Geyt s-Gravenhage. Hulst Hulst, geschiedenis
1204 Bestemming der Volkeren (voor U.L.O.-scholen en inrichtingen voor voortgezet onderwijs) Kleijntjes, J. 0
197 Bestuur en Bestuurders in Oost Staats-Vlaanderen 1645-1673 Annard. W.J. 1993 Gemeentearchief Hulst bestuurcolleges
2645 Bestuurlijke vernieuwing in grensgebieden. Intergemeentelijke grensoverschrijdende samenwerking. Koessen A.L.G.M. 1992 Kloosterzande
2272 Beveiligd bestaan. Grondtrekken van Middeleeuwse Waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijkbeheer in dit gebied (1200-1963) Gall?e, Mr. P.H. 1963 Delft
2207 Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek Borne, J.J.C.F.M. van den 1994 Den Haag
891 Bibliographie de l'histoire de Gand, depuis l'an 1500 jusq'en 1850 Fris, Victor 1821 Gand
2199 Biblioth?que et cabinet d'estampes et de manuscrits P?lichy, Gilles de 1972 Brugge
1688 Biekorf 1928
681 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Kloosterzande
143 Biervliet en Hoofdplaat en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de 1996 Van Geyt
1441 Biervliet, een laat-Middeleeuws centrum van zoutwinning (le helft XVe eeuw) Mertens, J.A. 1963
953 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
131 Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk 643-1625 Reepmaker. K.L. 1927
2581 Bijdrage tot de kennis van het Oude Strafrecht in Vlaanderen Cannaert J.B. 1835 Gent
1679 Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap Utrecht 1924 Historisch Genootschap Utrecht
2367 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
1676 Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 1955 Nederlands Openluchtmuseum
1664 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
505 Bijdragen tot de geschiedenis en de Oudheidkunde van Vlaanderen Werveke, Alfons van 1827 Gent geschiedenis, oudheidkunde
837 Bijdragen tot de Geschiedenis van Assche Lindemans, Dr. Jan, Dom. Renorius Podevijn, Maurits Sacr?, JUlse Bogaert en Frans Berlanger 1928 Merchtem
323 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek 2011
2136 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
2137 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
2138 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
2139 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
713 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
2293 Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I. 1986 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint Niklaas

Pagina 1 van 15 Resultaten 1 - 150 van 2181