Background Image

Oprichting Werkgroep Gren...

Oprichting van een Werkgroep Grensdorpen.
We zoeken mensen die zich kenbaar maken met interesse in thema's die aan beide zijden van de grens leven: als onderwijs, ambachten, economie, kerk, grensoverschrijdend vervoer, dialect, verenigingsleven. Een kleine toelichting op deze oproep.

Grensdorpen van tweezijden belicht.

De geschiedenis van de grensdorpen Clinge en De Klinge zijn nauw verweven met elkaar maar ook een aantal andere dorpen in Oost Zeeuws Vlaanderen zijn sterk verbonden met de aangrenzende dorpen aan de Belgische (Oost Vlaamse) kant. Denk maar aan Nieuw-Namen/Kieldrecht, Ellestraat/Hellestraat, Koewacht en Overslag.

Naar aanleiding van een aantal interessante grensoverschrijdende foto marc mangnusgesprekken van enkele leden van de OHK uit Clinge met Eric de Keyzer en Frank Bauwens uit De Klinge (gemeente Sint-Gillis-Waas) is het idee ontstaan om een werkgroep Grensdorpen op te richten binnen de Oudheidkundige Kring “de Vier Ambachten”. Eric is een kenner van de geschiedenis van De Klinge en auteur cq. mede-auteur van enkele interessante studies. Tijdens onze gesprekken kwamen verschillende onderwerpen aan de orde zoals onderwijs, ambachten, economie, kerk, grensoverschrijdend vervoer, dialect, verenigingsleven. Kan men verwachten dat de ontwikkelingen van een dorp na de scheiding in het huidige Nederland en België na 1830 (officieel in 1839) nog parallel verloopt daar er aanvankelijk geen volledige scheiding was op kerkelijk gebied en vele kinderen onderwijs volgden in het aangrenzende Belgische dorp. Hoe nauw verweven zijn en blijven de ontwikkelingen na de volledige scheiding van Staat en Kerk op verschillende vlakken zoals bovenvermeld? Wat zijn effecten van de verschillende wetgevingen op deze ontwikkelingen. Om enkele voorbeelden aan te halen. Hoe ontwikkelt zich de vlasindustrie aan weerszijden van de grens te Koewacht? Waarom en hoe ontwikkelt zich de klompenindustrie in en rond De Klinge en Clinge? Hoe verhouden zich de vissers- en leurdersgemeenschappen zich te Nieuw-Namen en Kieldrecht? Hoe ontwikkelt zich het dialect van de verschillende grensdorpen? Zijn er verschillende ontwikkelingen op kerkelijk gebied? Hoe zit het met het funeraire erfgoed? Natuurlijk zijn er reeds verschillende publicaties over specifieke onderwerpen: met name de thesis van Kenneth Colleman over de Grensdorpen De Klinge en Clinge waarin economische, sociale, politieke en culturele aspecten worden behandeld over de periode 1815 tot 1919.

Talloze vragen zijn nog onbeantwoord of onvolledig en vragen om aanvulling. Vandaar de uitspraak van Eric dat het al “plezant” (plezierig) zou zijn te weten wie er zich op Clinge en De Klinge bezig houdt met welke onderdelen van de geschiedenis (onderwijs, ambachten, economie, kerkelijk, vervoer, dialect, postkaarten, enz.). Dit geldt onverminderd ook voor de andere genoemde grensplaatsen.

Het doel van de werkgroep wil uitdagender zijn dan enkel te bundelen van wat er bekend is. Proberen antwoorden te vinden op wat nog ontbreekt, rekening houdende met grensoverschrijdende aspecten wordt het thema.
In eerste instantie willen we inventariseren:

Wie interesse heeft om mee te werken aan de oprichting van een Werkgroep Grensdorpen,
wie lid wil worden van deze werkgroep en naar welk onderwerp de interesse uitgaat.

U kunt zich aanmelden bij:
Marc Mangnus, 0031 114316534, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Eric de Keyzer, 0032 477/809711, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Noot bestuur:
Vanuit het bestuur van de OHK Hulst) ondersteunen we dit initiatief van harte. Er zijn echter een paar voorwaarden onder verbonden. In werkgroepen van de OHK kunnen alleen leden deelnemen, dus een lidmaatschap is verplicht. Elke werkgroep heeft een voorzitter en een penningmeester. Bovendien wordt binnen een redelijke termijn een vertegenwoordiging verwacht van de werkgroep in het bestuur van de OHK. De werkgroep krijgt een eigen tab op de website bij de werkgroepen. Er mogen geen activiteiten worden ontwikkeld die indruisen tegen de statuten van de OHK.

Nieuws van de werkgroep:

Stichting Verhalis wil eind 2018 een krokuslint plannen op de dodendraadplaatsen.
KLINGSPOOR past perfect in dat plaatje en de werkgroep Grensdorpen straalt de boodschap uit.
Als we meerdere partners kunnen motiveren kunnen we een uitstralend project organiseren voor de regio, passend in een totaalproject langs heel de grens. Het kan alleen onze grensverleggende inspanningen motiveren.

Bedoeling is via herdenkingen, wandel- en fietstochten, geocaching, story en verbeelding een lokaal levendig project te starten dat loopt voor de diensten toerisme en cultuur.
Partners kunnen o.a. zijn: gemeenten (Hulst/Sint-Gillis-Waas en mogelijks ook Beveren), scholen, E.G.T.S., heemkundige kringen, werkgroep Grensdorpen, VriendenKling, enz.

Een denktank kan werken aan o.a.:
- wandelen en fietsen
- Geocache
- getuigenverklaringen en archiefstukken
- crowdfunding (betrokkenheid)
- Facebook, gemeenteblad, nieuwsbrieven, website
- lezingen
- stand op braderieën
- enz.

SAMENVATTEND:
EEN DRAAD DIE SCHEIDT (1918), IS NU EEN DRAAD DIE VERBINDT (2018).

Als iedereen zich daar in kan vinden en de gemeentebesturen onze medewerking verrijkend vinden, zou een grensoverschrijdende samenwerking een mooie illustratie zijn van vooruitgang in de regio.

Alle reacties zijn welkom. Wie niet waagt niet wint ...

Meer info:  Verhalis