Background Image

Emigratie vanuit Oost-Zee...

Oproep!

Het jaarboek van 2021 zal mogelijk gewijd worden aan de emigratie vanuit Oost-Zeeuws-Vlaanderen gedurende de laatste 200 of 100 jaar. Deze migratie had heel vaak sociaaleconomische achtergronden. Geëmigreerd werd er vooral naar de Nieuwe Wereld. Maar ook naar landen en streken in Europa waar werk was (Haarlemmermeer, Westfalen, Picardië enz). Het bestuur zag graag een werkgroep van leden tot stand komen die deze emigratiestromen in kaart wil brengen, contacten wil leggen met families die emigranten kennen en met afstammelingen van emigranten. Een dergelijk onderzoek is erg breed. Om een kader te maken waarbinnen de werkgroep actief kan zijn, roept het bestuur geïnteresseerde leden op zich voor de werkgroep te melden. We kunnen als geïnteresseerden in een eerste gedachtewisseling een gezamenlijke lijn uitstippelen, zoals aanpak, taakverdeling, tijdspad enz.
Aanmelding kan via de website of telefonisch bij een der bestuursleden.

Ook mensen die over gegevens en/of verhalen beschikken met betrekking tot emigranten en afstammelingen van emigranten worden opgeroepen te reageren. Alle bijdragen, hoe gering ook het op het eerste gezicht lijkt, kunnen helpen dit project te doen slagen. 

De redactie.

(n.b. de foto komt uit het Historisch Nieuwsblad en betreft emigranten naar Australië in 1954).